Bài đăng

Mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại

ỨNG CỬ VIÊN VẬT CHẤT TỐI TRONG MÔ HÌNH PHÁ VỠ SIÊU ĐỐI XỨNG

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang

Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của các mẫu hạt nano Y3-xGdxFe5O12

Thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ

Nghiên cứu mưa rào khí quyển năng lượng siêu cao sử dụng hệ đo bề mặt của đài quan sát Piere Auger

Cấu trúc tinh thể và ảnh hưởng của áp suất lên tính chất điện trong hợp chất thiếu Lantan (Fe, Si)La1-13

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “Dao động cơ học” – nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Vật lý

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể SixGe1-x trên nền SiO2

Nghiên cứu và mô phỏng bài toán về tĩnh điện của ADN trong dung dịch muối ion 2+

Chế tạo các hạt nano ZnS:Mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt và khảo sát phổ phát quang của chúng

Phương pháp hệ số phản xạ, khúc xạ cải tiến cho môi trường phân lớp trực hướng